o cookies

Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.

Co to są pliki cookies

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwis www i zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu, wykorzystywanym do przeglądania stron internetowych. W plikach cookies, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych.

W jakim celu zapisujemy pliki cookies?

Pliki cookies, zapewniają poprawne funkcjonowanie tej witryny, umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu.

has_js - Sprawdza czy JavaScript jest włączone, dzięki temu możemy efektywnej przeprowadzać operacje na stronie co zwiększa jakość użytkowania strony dla odwiedzającego. Ten plik Cookie jest ważny, gdyż wiele części strony działa lepiej z włączonym JavaScript.

cookie-agreed - plik cookie zapamiętujący wyrażoną zgodę użytkownika na temat Polityki dotyczącej plików Cookie.

nasze strona może również zawierać elementy zamieszczające pliki cookie w imieniu stron trzecich np. przycisk „Lubię to” serwisu Facebook lub przycisk „Tweet” lub Google Maps.

_ga - pliki cookies Google analytics są wykorzystywane do zbierania informacji o tym jak osoby odwiedzające wykorzystują naszą stronę internetową. Wykorzystujemy te informacje w celu ulepszania naszej strony. Cookies gromadzą informacje w formie anonimowej, obejmującej liczbę osób odwiedzających tą stronę, lokalizację, z której osoby odwiedzające łączyły się do określonej strony, a także strony odwiedzone przez te osoby. Więcej informacji o Cookies Google można znaleźć odwiedzając Google Privacy Policy.

Czy można zmienić ustawienia cookies lub je usunąć?

Każdy użytkownik może sam decydować o tym, w jaki sposób cookies zapisywane są na jego komputerze. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek pozwalają na zapisywanie cookies.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach pomocy poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

Informacje dodatkowe

Więcej informacji na temat cookies znajdziesz na stronach

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Mając na uwadze zachodzące zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. UE L 119/1 z 4.5.2016R) zwanego dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, poniżej załanczamy treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych.

Firma SCAFO SYSTEM mgr inż. Jarosław Martyniak, 34-500 Zakopane, ul. Wojdyły 16 B, w ramach wzajemnych relacji związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przetwarza dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa.

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma SCAFO SYSTEM mgr inż. Jarosław Martyniak z siedzibą w Zakopanem, ul. Wojdyły 16 B.
  • Możecie się Państwo kontaktować z nami listownie na adres: ul. Wojdyły 16 B, 34-500 Zakopane, mailowo na adres: office@scafo-system.pl, lub telefoniczne pod numerem +48 604 504 678.
  • Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji umów, zamówionych usług oraz w celu działań marketingowych.

  • Państwa dane możemy przekazywać: osobom upoważnionym przez nas, w tym: naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, innym upoważnionym przez nas odbiorcom, w tym: ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym dla nas pomoc prawną, podmiotom świadczącym dla nas usługi informatyczne, instytucjom które z mocy prawa mogą żądać przekazania danych.
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy i realizacji zobowiązań, a także w okresie, w którym przepisy nakazują przechowywać dane.
  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

z poważaniem
mgr inż. Jarosław Martyniak