Kontakt

SCAFO-SYSTEM

tel. +48 604 504 678
tel. +48 534 140 447
office@scafo-system.pl

Siedziba Firmy:

Nasza Firma zlokalizowana
w Zakopanem przy ulicy – Wojdyły 16B na Olczy.
34-500 Zakopane

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 15:00

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Mając na uwadze zachodzące zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. UE L 119/1 z 4.5.2016R) zwanego dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, poniżej załanczamy treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych.

Firma SCAFO SYSTEM mgr inż. Jarosław Martyniak, 34-500 Zakopane, ul. Wojdyły 16 B, w ramach wzajemnych relacji związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przetwarza dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa.

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma SCAFO SYSTEM mgr inż. Jarosław Martyniak z siedzibą w Zakopanem, ul. Wojdyły 16 B.
  • Możecie się Państwo kontaktować z nami listownie na adres: ul. Wojdyły 16 B, 34-500 Zakopane, mailowo na adres: office@scafo-system.pl, lub telefoniczne pod numerem +48 604 504 678.
  • Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji umów, zamówionych usług oraz w celu działań marketingowych.

  • Państwa dane możemy przekazywać: osobom upoważnionym przez nas, w tym: naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, innym upoważnionym przez nas odbiorcom, w tym: ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym dla nas pomoc prawną, podmiotom świadczącym dla nas usługi informatyczne, instytucjom które z mocy prawa mogą żądać przekazania danych.
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy i realizacji zobowiązań, a także w okresie, w którym przepisy nakazują przechowywać dane.
  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

z poważaniem
mgr inż. Jarosław Martyniak