Wynajem szalunków Midibox i Alispilar.

Budowa budynku wielorodzinnego

Rodzaj inwestycji : 
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Paryskich w Zakopanem.
Zakres prac: 

Wynajem szalunków Midibox i Alispilar.

termin realizacji: