Budowa droga do Olczy

Budowa budynku mieszkalnego na Olczy

Rodzaj inwestycji : 
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Droga do Olczy
Zakres prac: 

Wynajem i dostawa szalunku słupowego typ. Alispilar.

termin realizacji: